Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Laserhallit Oy

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 17.4.2019

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Laserhallit Oy
Yhteystiedot: Varpustie 1, 00780 Helsinki. P. +3580405323401

2. Yhteyshenkilö
Heimo Kuukkanen
Yhteystiedot: Varpustie 1, 00780 Helsinki. P. +3580405323401

3. Rekisterin nimi
Laserhallit Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin. Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää rekisteriä Laserhallit Oy:n asiakkaista

Rekisterinpitää käsittelee seuraavia asiakkaittensa henkilötietoja:
– asiakasnumero
– yhteyshenkilö sukunimi ja etunimet
– yrityksen osoitetiedot
– yhteyshenkilön puhelinnumero
– yhteyshenkilön / yrityksen sähköpostiosoite

5. Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

yhteyshenkilön nimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
yrityksen nimi
laskutusyhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaiden suostumuksella heiltä itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A.Manuaalinen aineisto:
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Laserhallit Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu.
B. ATK:lle talletetut tiedot:
Rekisteri ei ole julkinen. Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää erillistä tietojärjestelmän käyttöoikeutta. Rekisterin pitäjällä on pääsy rekisterin kaikkiin tietoihin.
Tiedot sijaitsevat Laserhallit Oy:n atk-järjestelmässä joka on suojattu teknisesti palomuurilla.